अद्ययावत बातम्या
जुलै, 2018 ते मार्च 2019 पर्यंत व्यावसायिक विवादांमध्ये पूर्व-संस्था मध्यस्थता
17.03.2019 रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे News
8 डिसेंबर 2018 रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे News
प्रकल्प सल्लागार, प्रकल्प समन्वयक आणि प्रकल्प सहाय्यकांसाठी जाहिरात News
पुण्यामध्ये विभागीय परिषद News
सार्वजनिक सूचना
परिपत्रकेकोर्ट फीस च्यारिफंड
08.09.2018 रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोका अदलात मध्ये नमुने
नवीन मॉड्यूलनुसार कायदेशीर सेवा शिबीर
१४ जुलै २०१८ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे
सार्वजनिक सूचना
कंत्राटी तत्वावर लिपिक पदासाठी निवडलेल्यांची यादी
२२ एप्रिल २०१८ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे
निविदा-वातानुकूलित यंत्रणेसाठी
राष्ट्रीय लोक अदालत २२ एप्रिल २०१८
१०.०२.२०१८ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे
वर्ष २०१८ दरम्यान राष्ट्रीय लोक अदालत
09.12.2017 रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे
पुढील लोक न्यायालय ९ डिसेंबर २०१७ रोजी होणार आहे
लोक अदालत ९ सप्टेंबर २०१७
राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फेब्रुवारी 2017
राष्ट्रीय लोक अदालत 9 एप्रिल 2016
राष्ट्रीय लोक अदालत 11 एप्रिल 2015
राष्ट्रीय लोक अदालत 13 डिसेंबर 2014 News
Circular 11 September 2014 News
राष्ट्रीय लोक अदालत 12 एप्रिल 2014