अद्ययावत बातम्या
कायमस्वरूपी लोकअदालतीच्या सदस्यासाठी जाहिरात
अध्यक्षपदासाठी जाहिरात
प्रो-बोनो कायदेशीर सेवा (न्याय बंधू) साठी नावनोंदणीसाठी इच्छुकांना कॉल करणे News
बळी नुकसान भरपाई योजनांवर राज्यस्तरीय वेबिनार News
07 मे 2022 रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीची अधिसूचना News
26 मार्च, 22 रोजी अटकपूर्व, अटक आणि रिमांड स्टेजवर लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी एक दिवसीय परिषद News
PIMS साठी व्यापक मानक कार्यप्रणाली (CSOP)  News
राष्ट्रीय लोकअदालतीची अधिसूचना News
11 डिसेंबर 2021 रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये निकाली काढणे
राष्ट्रीय लोक अदालत News
राष्ट्रीय लोक अदालत News
स्थायी लोकअदालतीचे अध्यक्ष व सदस्यांची यादी News
आदेश - बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना News
राष्ट्रीय लोकअदालत अहवाल News
०१ ऑगस्ट, २०२१ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे News
अधिसूचना - राष्ट्रीय लोक अदालत News
सूचना- राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित करण्याबाबत
उमेदवारांची यादी
शुद्धीकरण दिनांक 18 मे 2020 रोजी News
11 मे 2020 रोजीच्या एचपीसीच्या मिनिटांची प्रत News
25 मार्च 2020 रोजीच्या एचपीसीच्या मिनिटांची प्रत News
07 मे (शारीरिक) आणि 11 मे 2021 (VC) रोजीच्या एचपीसीच्या मिनिटांची प्रत  News
सूचना - राष्ट्रीय लोक अदालत पुढे ढकलण्याबाबत  News
सूचना
राष्ट्रीय लोक धोरण
प्रतिनियुक्ती तत्त्वावर महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण स्थापनेवर रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात
12 डिसेंबर 2020 रोजी नॅशनल लोक अदालत मध्ये डिस्पोजल
माहिती अधिकार अधिनियम कलाम ४ प्रमाणे स्वयंप्रेरणेने माहिती प्रसिद्ध करण्याबाबत
राष्ट्रीय लोक अदालत
वाणिज्य विषयक वाद दखलपूर्व मध्यस्थी केंद्र - मे
वाणिज्य विषयक वाद दखलपूर्व मध्यस्थी केंद्र - एप्रिल
वाणिज्य विषयक वाद दखलपूर्व मध्यस्थी केंद्र - मार्च
रिक्त स्थान परिपत्रक
NOTICE - National Lok Adalat
राष्ट्रीय लोक अदालत
०८ फेब्रुवारी २०२० रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे
राष्ट्रीय लोक अदालत २०२० चे वेळापत्रक
१४ डिसेंबर २०१४ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे
जाहिरात कंत्राटी तत्त्वावर पदे भरणेबाबत
02 ऑक्टोबर 2019 रोजी नोटिस विशेष लोक अदालत
14 सप्टेंबर, 2019 रोजी नॅशनल लोक अदालत मध्ये डिस्पोजल
Advertisement for the Fulltime Engagement of NYAYA MITRAS
13.07.2019 रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे
NOTICE -- National Lok Adalat 2019
Establishment of Permanent Lok Adalat
जुलै, 2018 ते मार्च 2019 पर्यंत व्यावसायिक विवादांमध्ये पूर्व-संस्था मध्यस्थता
17.03.2019 रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे News
8 डिसेंबर 2018 रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे News
प्रकल्प सल्लागार, प्रकल्प समन्वयक आणि प्रकल्प सहाय्यकांसाठी जाहिरात News
पुण्यामध्ये विभागीय परिषद News
सार्वजनिक सूचना
परिपत्रकेकोर्ट फीस च्यारिफंड
08.09.2018 रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोका अदलात मध्ये नमुने
नवीन मॉड्यूलनुसार कायदेशीर सेवा शिबीर
१४ जुलै २०१८ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे
सार्वजनिक सूचना
कंत्राटी तत्वावर लिपिक पदासाठी निवडलेल्यांची यादी
२२ एप्रिल २०१८ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे
निविदा-वातानुकूलित यंत्रणेसाठी
राष्ट्रीय लोक अदालत २२ एप्रिल २०१८
१०.०२.२०१८ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे
वर्ष २०१८ दरम्यान राष्ट्रीय लोक अदालत
09.12.2017 रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये निकाल लावणे
पुढील लोक न्यायालय ९ डिसेंबर २०१७ रोजी होणार आहे
लोक अदालत ९ सप्टेंबर २०१७
राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फेब्रुवारी 2017
राष्ट्रीय लोक अदालत 9 एप्रिल 2016
राष्ट्रीय लोक अदालत 11 एप्रिल 2015
राष्ट्रीय लोक अदालत 13 डिसेंबर 2014 News
Circular 11 September 2014 News
राष्ट्रीय लोक अदालत 12 एप्रिल 2014

टिप्पण्या